سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • کمیسیون نرم افزار
    • انجمن مباحثه
    • جلسات برگزار شده
     چهارمین نشست کمیسیون نرم افزار کشور     ( ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ ) 
     دومین نشست کمیسیون نرم‌افزار کشور     ( ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ ) 
    • کمیسیون نرم افزار

     کمیسیون نرم افزر

     برنامه جلسات
     فهرست جلسات آتی
     عنوان جلسه تاریخ ساعت
    • فهرست جلسات برگزارشده
     عنوان جلسه تاریخ ساعت
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان