سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
     

        •  
          انجمن مباحثه

          هم اکنون امکان استفاده از  سرویس انجمن مباحثه در پورتال فراهم شده است ولی با توجه به این که ایجاد بخشهای تالار و تعیین مدیران تالار در این سرویس منوط به تشکیل جلسات کمیسیون ها و تعیین مدیر کمیسیون ها می باشد ،موقتا این سرویس غیر فعال شده است.

           
    کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
    مجری طرح: پورتال سامان