سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • کمیسیون نرم افزار
    • انجمن مباحثه
    • جلسات برگزار شده
     چهارمین نشست کمیسیون نرم افزار کشور     ( ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ ) 
     دومین نشست کمیسیون نرم‌افزار کشور     ( ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ ) 
    •  
     اعضاء
      
     علیرضا صفایی
       سمت : رییس کمیسیون
       پست الکترونیک :alisafasafaei@yahoo.com
       عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
      
     فرشید آریاشکوه
       سمت : دبیر کمیسیون
       پست الکترونیک :farshid@arvinrs.com
       عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
      
     شیرین اصولی قره آغاجانی
       سمت سازمانی : عضو کمیسیون
       پست الکترونیک :osouly@yahoo.com
       عنوان شرکت :
       تحصیلات :
     چکیده سوابق صنفی:
      
     احمد سعیدی فر

       سمت سازمانی : عضو کمیسیون

       پست الکترونیک :ahmasaei@gmail.com
       عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
     رضا رمضانپور
       سمت سازمانی : عضو کمیسیون
       پست الکترونیک :reza.ramezanpour.s@gmail.com
       عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
      
       احمدرضا محمدی
       سمت سازمانی : عضو کمیسیون
       پست الکترونیک :Mohammadi.AhmadReza@gmail.com
       عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
      
      جعفر نفیسی
       سمت سازمانی : عضو کمیسیون
       پست الکترونیک :Naficy@yekansoft.com
       عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
      
       فریدالدین مشایخی
       سمت سازمانی : نماینده دبیرخانه
       پست الکترونیک : mashayekhi@irannsr.org
       عنوان شرکت :
       تحصیلات :

      

      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان