سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     اعضاء
      
     مجید کرباسچی
     سمت: رییس
     پست الکترونیک :karbaschi@yahoo.com
     عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:

     مهرداد خورسند نیکروش
     سمت: دبیر
     پست الکترونیک : ghdrco@gmail.com
     عنوان شرکت :گیل هدیه رایانه
     چکیده سوابق صنفی:عضو شورای مرکزی دوره دوم وسوم-عضو کمیسیون آموزش دوره سوم نصر کشور -عضو هیات مدیره دوره دوم وسوم نصر گیلان-دبیر دوره چهارم-رئیس کمیسیون آموزش 4 دوره نصر گیلان
      
     مهدیون - فریبا
     سمت : عضو کمیسیون
     پست الکترونیک : info@sematec-co.com
     عنوان شرکت : سماتک
     چکیده سوابق صنفی: عضو انجمن شرکتهای انفورماتیک از سال 1379 تا سال 1384 - عضو کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه ای از سال 1384 - عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران از سال
      
     صائبه سلوکی
     سمت: عضو
     پست الکترونیک : saebeh.solouki@yahoo.com
     عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
      
     محمدهادی زاهدی
     سمت: عضو
     پست الکترونیک:hadi_zahedi@yahoo.com
     عنوان شرکت :
     چکید سوابق صنفی:
      
     صادق صفربیگی
     سمت: عضو
     پست الکترونیک: Sadeq437@yahoo.com
     عنوان شرکت:
     تحصیلات:
     چکیده سوابق صنفی:
      
      
     مجید اسماعیلی
     سمت: عضو
     پست الکترونیک:Esmaeilimajid1355@gmail.com
     عنوان شرکت :
        
      
     فرید مشایخی
     سمت: نماینده دبیرخانه
     پست الکترونیک :mashayekhi@irannsr.org
     عنوان شرکت :
        

      

      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان