سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     فرم اشتراک ماهنامه تکفا

     ماهنامه تکفا از انتشارات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد که تاکنون با رویکرد و موضوعات تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات انتشار می شود

      فایل
      
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان