سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     آئین نامه تشکیل کمیسیون های تخصصی نظام های استانی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
     مرجع صادر کننده: آئین نامه تشکیل کمیسیون های تخصصی نظام های استانی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۱۰/۱۰
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۷۹/۱۱/۱۰
     تاریخ اعتبار:
     چکیده: در راستای تحقق اهداف سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و احرای وظایف محوله در مواد 65 و 67 آیین نامه تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و تنظیم، تنسیق و تبیین فعالیت ها، تکالیف، اختیارات و نیز حیطه و نحوه فعالیت و تصمیم سازی برای ارکان سازمان، کمیسیون های تخصصی نظام های استان از اعضاء علاقمند تشکیل و به جهت نظم بخشیدن به عملکرد و چگونگی ارتباط کمیسین ها با هیات مدیره و دبیرخانه نظام استانی، به موجب این آئین نامه فعالیت می کنند.
     کلمات کلیدی:
      فایل ضمیمه
      
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان