سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     بخشنامه افزایش دستمزد سال 92
     مرجع صادر کننده: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
     تاریخ اعتبار:
     چکیده: حداقل مزد سال 1392 در جلسه شورایعالی کار تعیین شد.
     کلمات کلیدی: بخشنامه افزایش دستمزد سال 92

     شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران)، در جلسه مورخ 21/12/1392 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1392، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه مواردی را به اتفاق آرا موردتصویب قرار داد.

     این بخشنامه در فایل پیوست قابل دسترسی است.

      فایل ضمیمه
      
     Mozde92.pdf4.06  مگابایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان