سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     بخشنامه 14/3
     مرجع صادر کننده: سازمان تامین اجتماعی تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
     تاریخ اعتبار:
     چکیده: دستوالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور.
     کلمات کلیدی:

      پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی (موضوع بند «ه» از بخش سوم فصل دوم بخشنامه مزبور) و با توجه به گسترش فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در نتیجه انعقاد قراردادهای پیمانکاری در این زمینه و نحوه شناسایی و محاسبه حق بیمه قراردادهای مذکور بخشنامه 14/3 جدید درآمد تدوین و مصوب شده است.

      فایل ضمیمه
      
     mostanad1.pdf311.51  کیلوبایت
     mostanad2_2.pdf189.7  کیلوبایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان