سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
     مرجع صادر کننده: هیأت وزیران تاریخ تصویب: ۱۳۸۰/۱۱/۲۹
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۸۰/۱۱/۲۹
     تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
     چکیده: هیات وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای - مصوب 1379 -، آیین­نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.
     کلمات کلیدی: آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
      فایل ضمیمه
      
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان