سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   

    • رحمتی در مجمع هیات عمومی صنف

     سیاست تعامل هم افزا با دولت یک شعار نبود، یک الزام بود

     کد: 1444
     تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
     منبع خبر: ریاست سازمان
     تعداد بازدید: 2350
     مهندس پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ضمن تشکر از حضور اعضای هیات مدیره استانها گفت : ما امروز در پایان دوره دوم شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای بسر می بریم و بهر حال هر پدیده ای آغاز و پایانی دارد. اما مهم این است که ما در فرآیندهای در حال طی شدن صرفنظر از اینکه نیت و جهت گیری چه باشد و به دنبال رسیدن به چه اهدافی باشیم، احساس کنیم که علی رغم اشتباهات و علی رغم دستاوردها، صادقانه آنچه را که در توان داشتیم ارایه کردیم.
     وی افزود : فعالیت هایی که ما در این سازمان مردم نهاد انجام می دهیم در یک بستری صورت می گیرد. ما به عنوان یکی از سازمانهای فعال در داخل کشور و این نظام، فوق مجموعه هایی چه درون صنفی، چه فراگیر و در مقیاس کشوری داریم. بطور کلی شرایط محیطی که ما در آن فعالیت می کنیم در رابطه با اینکه ما چه می خواهیم بکنیم و چه اندازه موفق می شویم و تا چه اندازه با گرفتاری مواجه می شویم، بشدت تاثیرگذار است.
     مهندس رحمتی با اشاره به پژوهشی که در وزارت علوم حدود دو سال پیش در رابطه با نگاشت آینده حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفته بود، گفت: سناریویی که در مقیاس کلان، حوزه فناوری اطلاعات با آن مواجه است این است که ما از یک طرف رویکرد دولت را داریم که می تواند این رویکرد متوجه صنعت فناوری اطلاعات باشد و یا متوجه توانمند سازی سایربخشهای اقتصادی کشور باشد و از طرف دیگر بحث مناسبات و روابط بین المللی و منطقه ای را داریم. وی ادامه داد: این دو  محور، 4 سناریو بدست می دهد.  ما در حال حاضر در ربعی هستیم که در این محور مختصات، نگاه و جهت گیری دولت به اتکاء به آنچه که در برنامه پنجم اتفاق افتاده، توانمند سازی بخشهای مختلف اقتصادی است. ولی در عین حال بدلیل تحریم ها و برخی محدودیت ها، ما در شرایط درون گرایی از نظر مناسبات و روابط منطقه ای و بین المللی بسر می بریم. فعالیت و حرکت در این زمینه به معنی این است که یک سری اتفاقات پایه ای در حال وقوع است. به عنوان مثال، یک محصول بدیهی این قضیه، اتکاء به بحث های مربوط به شبکه داخلی و شبکه ملی اطلاعات است. چون در چنین شرایطی رویکردهای  مبتنی بر امنیت راهبردی رشد یافته و سعی می کند غلبه پیدا کند. کنار آن، اتکاء به ظرفیت و توان داخلی برجسته می شود و تلاش می شود که حتی المقدور از منابع خارجی که محدودیت دارد استفاده نشود. همچنبن تلاش می شود که در راستای سیاست های راهبردی امنیت ملی، مساله اتکاء به یک سری امکانات پایه چون سیستم عامل ملی ، موتور جست و جوی ملی و مواردی از این قبیل برجسته شود.
     رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه این فضا، فضایی است که در طول سه سال دوره دوم کمابیش وجود داشته، گفت: البته در سال 88 تا اوایل 89، جهت گیری توانمندسازی بخش های اقتصادی بشدت ضعیف بود و پس از مسایل سال 89  و تدوین برنامه پنجم مشخص شد که این جهت گیری، جهت گیری مشخصی در ارتباط با توانمند سازی بخش خصوصی است. وی افزود : ما به عنوان سازمان نظام صنفی رایانه ای، از مقطعی که وزاری جدید معرفی شدند صراحتا دیالوگ و ارتباطاتی که داشتیم حول این محور بود که می بایستی یک تناسبی بین اهداف امنیت راهبردی در مقیاس ملی و اهداف توسعه راهبردی در مقیاس ملی وجود داشته باشد. تمام دیالوگ و حرفی که ما در تمام مدت سه سال داشتیم با علم بر این قضیه بود. مهندس رحمتی با بیان اینکه سیاست تعامل هم افزا با  دولت یک شعار نبود بلکه یک الزام بود، اظهار داشت: ما به این الزام قلبا باور داشتیم، متعهد بودیم  و می بایستی در این جهت حرکت می کردیم. چون برای خودمان به عنوان تشکل فراگیر نماینده بخش خصوصی در ایجادتعادل و تراز بین این دو نوع هدف، این نقش را قایل بودیم. وی ادامه داد : تحت تاثیر این مساله، ما در سطح مدیریت ارشد با یک دستاوردهایی مواجه بودیم. سازمان در اکثرقریب به اتفاق نهادها و ساختارهای تصمیم گیری در حوزه فاوا حضورفعال  و موثر داشت. از تدوین برنامه گرفته تا کمیته های مربوط به ساختار کارگروه مدیریت فاوا و یا نهادهایی که موردی در این دوره سه ساله تشکیل می شدند و راجع به مساله خاصی می خواستند اتخاذ تصمیم کنند. بنابراین بسیار طبیعی است که در هر زمینه ای  که تصمیمی اتخاذ می شود یا فعالیت اجرایی برجسته ای بخواهد صورت گیرد، یک طرف تعامل سازمان نصر است.مهندس رحمتی گفت : وقتی از سطح مدیریت کلان و ارشد یکی کمی فاصله بگیریم، درسطح مدیریت میانی، با گرفتاری های جدی مواجه بودیم. آنچه که به عنوان یک ورود خوب به عنوان الکامپ 16 داشتیم، در ارتباط با الکامپ 17 به عنوان یک سابقه ذهنی منفی برای سازمان نصر و آحاد اعضا آن شکل گرفت. یعنی عدم درک این واقعیت که بایستی بلندمدت نگاه کرد، بایستی فرصت سوزی نکرد و از فرصتها بهره برداری بهینه کرد این را به عینه دیدیم. بهر حال کنار هر دستاوردی، ممکن است گرفتاری و اشکالاتی باشد. در هر صورت ما در این سه سال به کمک یکایک اعضا، در راستای ساماندهی بازارفناوری اطلاعات در کشور و ایجاد توازن در راستای هدف اصلی، دستاوردهای مشخصی داشتیم. وی افزود : ما به عنوان سازمان نهاد صنفی از جانب برخی از دوستان دولتی که بسیار رندانه با رودررو قراردادن تشکل های قانونی، فضای عدم حضور بخش خصوصی و تصدی گری دولت را خلاف قانون و مقررات و خواسته نظام دنبال می کردند، چندین سال با این مشکل مواجه بودیم. اما موفق شدیم از یک هماهنگی فیمابین نهاد قانونی سازمان نصر و نهاد قانونی اتحادیه ها در مقیاس کشوری و استانها برخوردار شویم. بنابراین دیگر ما تقابل دیدگاه نداریم تضاد منافع نداریم و همه هم و غم ما استفاده از ظرفیت مشترک برای رسیدن به  اهداف مشترک است. این یک دستاورد بسیار بزرگی در شرایطی که این فضا وجود دارد، است. اینکه مدیران میانی چگونه اعوجاج می کنند و از اعمال تصدی گری دست بر نمی دارند نشان دهنده این است که ما بایستی هم و غم خودمان را بیشتر کنیم.  رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بااشاره به تجربه  سازمان در خصوص تعامل با تشکل های بین المللی در دوره دوم، گفت : سازمان می تواند به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از نهادها با حفظ هویت بخش خصوصی خود حضور داشته باشد. سازمان می تواند در رابطه با دور زدن برخی تحریم ها از ظرفیت تعامل با تشکل های بین المللی و منطقه ای و کشورهای همجوار استفاده کند. حضور سازمان در اتحادیه فناوری کشورهای عرب و اتحادیه بین المللی فناوری جهانی و تعاملاتی که در ارتباط با برخی نهادها نظیرIGF برقرار شده بازتاب این واقعیت بود که سازمان می تواند در این شرایط حساس این نقش را ایفا نموده و این مسیر را دنبال کند. مهندس رحمتی اصل شفافیت، اولویت منافع صنفی نسبت به منافع فردی و بنگاهی و اصل احترام به رای اکثریت با حفظ مواضع انتقادی د ر چارچوب سازمان را از جمله اصولی که سازمان بر اساس آن ایجاد شده و طی 6 سال گذشته در راستای آن حرکت کرده است، برشمرد. وی در پایان ضمن تشکر و فدردانی از همراهی و همکاری یکایک استانها و دبیرخانه سازمان نصر کشور ابراز امیدواری نمود که در آینده با کسب تجربه 6 ساله شاهد یک فضای پرنشاط و شاداب و سازمانی پربارتر باشیم.

     در ادامه مهندس حمیدرضا قمی، دبیرکل سازمان به ارایه گزارش فعالیت سازمان پرداخت و گفت : این گزارش انعکاس فعالیت های عمده شورای مرکزی و دبیرخانه نظام های صنفی رایانه ای استانی در ششمین سال فعالیت سازمان است که بر اساس برنامه اصلاح شده نظام صنفی رایانه ای و تاکید بر اینکه بر اساس این برنامه استراتزی سازمان، ساماندهی و رونق بازار کسب و کار بر مبنای رعایت توام حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف و حقوق مصرف کننده از طریق تعامل هم افزا با دولت و بهره برداری از حداکثر قوای صنفی بوده است، تهیه شده است. وی تعداد اعضای کامل سازمان در نوزده استان را بالغ بر 6658 عضو در سه شاخه شرکتها، فروشگاه ها و اشخاص حقیقی برشمرد که اعضای شاخه اشخاص حقیقی با 2395 عضو 97/35 درصد، اعضای شاخه شرکتها با 2944 عضو 21/44 درصد و اعضا شاخه فروشگاهی با 1485 عضو 82/21 درصد ظرفیت اعضای سازمان را به خود اختصاص داده اند. شایان ذکر است فصل اول گزارش عملکرد شامل سازمان معرفی ساختار اجرایی سازمان و عملکرد شورای مرکزی در قالب فهرست مهم ترین نشست های دوره ای اعضای هیات رییسه سازمان و نمایندگان شورای مرکزی با نهادهای دولتی و متولی در حوزه فناوری اطلاعات، معرفی شورای انتظامی، واحد بین الملل و کمیسیون های تخصصی کشوری است. همچنین در فصل دوم دستاوردهای سه ساله فعالیت شورای مرکزی دوره دوم، در قالب سیاهه مهم ترین دستاوردهای سازمان منطبق بر بندهای مرتبط با برنامه ارایه شده و فصل سوم نیز به بررسی عملکرد مالی سازمان در سال منتهی به 30 آذر 1390 پرداخته است.

     در ادامه جلسه مجمع، گزارش مالی سال منتهی به 30 آذر 1390 توسط محمودرضا خادمی، خزانه دار سازمان ارایه  و مورد تایید اعضا قرار گرفت. همچنین گزارش حسابرس توسط نماینده موسسه حسابرسی شاهدان و گزارش بازرس قانونی توسط مهندس کوروش بخشی، بازرس سازمان ارایه شد.روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار سازمان انتخاب شد و  کاندیداهای عضویت در شورای مرکزی به معرفی خود پرداختند.

     لازم به ذکر است که مجمع هیات عمومی صنف روز چهارشنبه 12 بهمن ماه با حضور اعضای هبات مدبره استانها در محل سالن خواجه نصیر کانون اسلامی انصار برگزار شد و در پایان با اهدا لوح تقدیر از اعضای شورای مرکزی دوره دوم و مهندس رحمتی، رییس سازمان نصر کشور تقدیر به عمل آمد.
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر:
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان