سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     بیست و سومین نشست کمیسیون امور بین الملل

     صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی سراسری 

     شماره: 23
     تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
     موضوع : بیست و سومین نشست کمیسیون امور بین الملل
     مکان جلسه : دبیرخانه ی سازمان نصر کشور زمان: 17:00 تا 19:00
     دبیر جلسه : خانم حمیده کفایتی
     دستور جلسه :

     -    ارائه ی گزارش شورای مرکزی و پیگیری مسائل مربوطه به برنامه ی همایش

     حاضران در جلسه:

     خانم داننده، آقای ثبوتی پور، آقای آذین، آقای وفایی، آقای فرمانی و خانم پژوم

     چکیده:

     در ابتدای نشست خانم داننده تصمیمات شورای مرکزی در خصوص طرح همایش را مطرح نمودند. ایشان فرمودند که با نظر شورای مرکزی، یک کمیته ی راهبری برای این منظور با حضور رئیس سازمان (آقای آیت اللهی) + دبیر کل سازمان (آقای پاشنه طلا ) + یک نفر از اجمع (آقای ذاکا) + مدیر پروژه + دو نفر از شورای مرکزی (آقای آذین و آقای بهنیا) + خانم داننده تشکیل گردید. لازم به ذکر است که دبیر کل و مدیر پروژه حق رای ندارند. اولین نشست این کمیته در روز یکشنبه مورخ 21/02/1393 برگزار گردید.
     خانم داننده در خصوص زمان برگزاری همایش فرمودند که  اجمع نزدیک ترین زمان به IGF استانبول را پشنهاد نموده است. تاریخ های 08/06/1393 و 09/106/1393 جهت برگزاری این همایش مورد تائید قرار گرفت. اجمع تاکید بسیاری در خصوص تسریع در دعوت از میهمانان خارجی دارد. این همایش نیز با عنوان The  impact of internet on economic growth (تاثیر اینترنت بر رشد اقتصادی) نامگذاری گردید.
     آقای مظلوم و آقای بحری به عنوان اولین گزینه ها برای مدیریت پروژه در نظر گرفته شدند. مقرر گردید آقای آیت اللهی با آنها وارد مذاکره شود.
     خانم داننده فرمودند که اجمع    یک سوم   از هزینه های همایش را پرداخت خواهد نمود و سازمان باید مابقی هزینه های همایش را پوشش دهد. یکی از مهم ترین مسائلی که باید سریعتر انجام شود جذب اسپانسر می باشد. ایشان یادآور شدند که در این زمینه کمیسیون فقط نقش مشورتی دارد.  دبیرخانه ی همایش تا آخر اردیبهشت ماه باید ایجاد گردد و کارها از ابتدای خرداد ماه به جریان بیفتد.
     در پایان محتوای پورتال لاتین مورد بررسی قرار گرفت که این محتوا مورد تائید اعضاء واقع نشد. مصوب گردید که آقای ثبوتی پور ساختاری برای پورتال پیشنهاد دهند. تامین محتوای پورتال نیز توسط خانم داننده به دبیرخانه سازمان ارجاع داده شود.
      

      فایل متن صورت جلسه
      
     session23.pdf52.07  کیلوبایت
     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     ارائه ی ساختار مناسب برای پورتال آقای ثبوتی پور ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ انجام شده ارائه ی ساختار مناسب برای پورتال
     ایجاد ایمیل سازمانی خانم کفایتی انجام شده ایجاد ایمیل به نام آقای ثبوتی پور، آقای نژاد ستاری و آقای آذین روی دامنه ی ...
     تامین محتوای پورتال لاتین خانم آزاده داننده ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ انجام شده تامین محتوای پورتال لاتین
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان