سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     شانزدهمین نشست کمیسیون امور بین الملل

     صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی سراسری 

     شماره: 16
     تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
     موضوع : شانزدهمین نشست کمیسیون امور بین الملل
     مکان جلسه : دبیرخانه ی سازمان کشور زمان: 14:00 تا 16:00
     دبیر جلسه : خانم کفایتی
     دستور جلسه :

     -    یکپارچه سازی فعالیت های بین الملل

     حاضران در جلسه:

     : آقای الیشائی،آقای مخملباف، آقای وفائی، آقای آذین، آقای آیت اللهی (میهمان کمیسیون) و آقای امامی (همکار کمیسیون) و خانم داننده (میهمان کمیسیون)

     چکیده:

     در ابتدای نشست، آقای امامی در خصوص فعالیت های کمیسیون امور بین الملل فرمودند که باید بتوانیم با وزارت امور خارجه روابط خوبی داشته باشیم. اعضاء کمیسیون باید با نمایندگان برخی از کشورهای خارجی ارتباط داشته باشد. زیرا کارهای کمیسیون نباید فقط محدود به شرکت در چند نمایشگاه و دریافت پاویون باشد. باید یک تیم تشکیل شود و با کشورهای خارجی در جهت برنامه های کمیسیون وارد مذاکره شویم.
     آقای الیشایی نیز فرمودند که سازمان باید با اتاق بازرگانی وارد مذاکرات جدی شود. البته باید در نظر داشت، به دلیل اینکه سازمان با اتاق بازرگانی در یک سطح می باشند نمی تواند عضوی از اتاق بازرگانی باشد. فقط طرفین می توانند در کمیته های یکدیگر شرکت داشته باشند.
     در ادامه، خانم داننده و آقای ایت اللهی به اعضاء کمیسیون ملحق شدند. خانم داننده گزارش مختصری را از فعالیت های کمیسیون ارائه دادند. (گزارش کامل اکو قبلا طی یک صورتجلسه برای اعضاء ارسال شده است.)
     آقای الیشایی خطاب به آقای آیت اللهی فرمودند که کمیسیون باید دارای اختیاراتی باشد تا بتواند کارها را سریع پیش برد و ترجیحا در خصوص تصمیم گیری ها منتظر فرد و یا نهاد دیگری نباشد.
     آقای آیت اللهی در پاسخ فرمودند که سازمان دارای یک ساز و کار و فرآیندی می باشد که باید از آن پیروی نمود. همه ی فعالیت های سازمان باید به شورای مرکزی گزارش داده شود و در صورت تائید، پیگیری گردد. ایشان این قول را به اعضاء کمیسیون دادند که از تمامی تصمیمات کمیسیون پیروی نمایند.
     آقای الیشایی فرمودند که در سازمان فعالیت هایی مانند موضواکو، اجمع و ... انجام می شود که در حیطه ی کاری کمیسیون می باشد ولی اعضاء از آنها کاملا بی خبر می باشند. ما خواستار این هستیم که این فعالیت ها از طریق کمیسیون انجام پذیرد و با توجه به اینکه خانم داننده در جریان تمام امور مربوطه هستند، پیشنهاد می گردد ایشان ریاست کمیسیون را تقبل نمایند. مقرر شد که این موضوع به شورای مرکزی ارجاع داده شود.
     در ادامه اعضاء از خانم داننده درخواست مستندات کتبی در خصوص اکو و اجمع را داشتند. خانم داننده فرمودند که هیج مستند کتبی را در اختیار ندارد ولی کمیسیون را در جریان تمامی امور قرار خواهند داد. ایشان فرمودند که در خصوص برگزاری جلسات مرتبط با اکو باید برنامه ریزی هایی صورت گیرد که تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است. اعضاء می توانند با همفکری نظرات خود را در خصوص اکو ارسال نمایند تا پس از جمع بندی یک plan تهیه گردد و به شورای مرکزی ارائه شود تا پس از تائید، گام های بعدی از جانب کمیسیون برداشته شود.
     خانم داننده فرمودند که به سه روش می توانیم اقدام نمائید.
     1-    یک event کوچک که شامل فقط برگزاری جلسه ی eco باشد.
     2-    یک event در حد متوسط
     3-    یک event در ابعاد بزرگ که در کنار آن بتوانیم نمایشگاه و سمینار و ... را نیز در کنار آن داشته باشیم.
      

     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     تغییر رئیس کمیسیون آقای آذین انجام شده معرفی خانم داننده به عنوان رئیس کمیسیون امور بین الملل
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان