سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     پنجمین نشست کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی کشور

     صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی سراسری 

     شماره: 5
     تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
     موضوع : پنجمین نشست کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی کشور
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان سالن 401 زمان: 09:00 تا 10:30
     دبیر جلسه : سارا احسانی
     دستور جلسه :

     1) بررسی نظرات ارسالی استانها و نیز اعضای کمیسیون در خصوص بهبود بازارکار مشاوران .
     . 2) ارائه گزارش دبیرخانه در خصوص تعداد ثبت نام کنندگان آزمون مشاوران

     حاضران در جلسه:

     علیرضا کشتکاران (فارس)، رضا کرمی (تهران)، بردیا بهنیا (مازندران)، مهران لسان
     صدق(یزد)

     چکیده:

     در ابتدای جلسه با قرائت فاتحه ای یاد و خاطره مرحوم "مهندس مسعود شکری پور " گرامی داشته شد و از
     زحمات ایشان تقدیر بعمل آمد.
     اولین بند دستور جلسه به بررسی نظرات ارسالی استانها در خصوص بهبود بازارکار مشاوران اختصاص داشت. با نظر به اینکه تعداد متوسطی از استانها در نظرسنجی مذکور شرکت کردند اما همین تعداد نیز تنها به تکمیل پرسشنامه اکتفا کرده و هیچکدام طرحی ارائه نکردند. به همین جهت اعضای کمیسیون به بحث و بررسی و علت یابی این موضوع پرداختند و جهت مشارکت بیشتر استانها و کارآمدتر شدن طرح، نظرات و پیشنهاداتی ارائه گشت که به شرح زیر است:
     کشور توسط اعضای کمیسیون جمع آوری شده و در IT • ابتدا مشکلات رایج مشاوران در بازار کار پرسشنامه جدید ضمن عنوان این مشکلات از استانها تقاضا گردد فرم مذکور از طریق روسای کمیسیونهای مشاوران هر استان مطرح شده ( لازم است حداقل 10 % مشاوران هر استان پاسخگوی این فرم باشند) تا هرگونه ایده خلاقانه در این رابطه بیان و در نهایت نظرات توسط دبیرخانه هر استان جمع آوری، جمعبندی و به دبیرخانه نصر کشور ارسال گردد.
     • در روز آزمون مشاوران 91 فرم پرسشنامه ای تهیه شده و بین شرکت کنندگان آزمون هر استان پخش و نظرات جمع آوری شود که این طرح نهایتا مورد قبول واقع نشد.
     • همچنین پیشنهاد شد که در ابتدا یک فراخوان ایده داده شده و پس از جمعبندی پرسشنامه ای بر اساس آن طرح شود.
     • مقرر شد ارسال پرسش نامه تهیه شده توسط اعضا بعد از آزمون مشاوران به استانها ارسال گردد و مهلت پاسخگویی یک ماه تا 45 روز تعیین گردد.
     • دوره هایی از طریق سازمان و یا ارگان و سازمان دیگری جهت آشنایی بیشتر مشاوران با مسایل و مشکلات کاری برگزار گردد تا بدین طریق مشاورانی که مورد تایید سازمان قرار خواهند گرفت به لحاظ تجربه و سطح سواد مطلوب باشند. در خصوص تعیین سرفصل ها و چگونگی و نحوه ارائه دوره ها در جلسات بعد تصمیم گیری خواهد شد.
     • پیشنهاد گردید رفع مشکلات و نواقص کتابچه "راهنمای مشاوران و اشخاص حقیقی فناوری
     اطلاعات و ارتباطات" در دستور کار آینده این کمیسیون قرار گیرد.
     در پایان گزارشی در خصوص آمار شرکت کنندگان در آزمون مشاوران و نیز انعکاس بعضی نظرات شرکت کنندگان آزمون مذکور توسط دبیرخانه ارائه گشت.

     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان