سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     دومین نشست کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی

     صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی سراسری 

     شماره: 2
     تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
     موضوع : دومین نشست کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان سالن 301 زمان: 08:30 تا 10:30
     دبیر جلسه : سارا احسانی
     دستور جلسه :

     1) تعیین تکلیف آزمون مشاوران 1391

     حاضران در جلسه:

     علیرضا کشتکاران (فارس)، رضا کرمی (تهران)، مهدی گلمحمدی (اصفهان)، بردیا
     بهنیا (مازندران)، مسعود شکریپور (همدان)

     چکیده:

     در جلسه این کمیسیون، با محوریت موضوعی آزمون مشاوران سال 91 پیشنهادات زیر مطرح گردید:
     • بررسی و اصلاحاتی باید در آییننامه، روش برگزاری و منابع آزمون صورت گیرد. ( با توجه به فاصله کوتاه تا
     زمان برگزاری آزمون 91 بررسیهای مذکور به سال آینده موکول گشت.)
     • قوانین شرکت در آزمون مشاوران باید به گونهای باشد که تنها فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط اجازه
     شرکت در آزمون را دارا باشند.
     • بین قبولین با نمره بالا و نمره پایین، تمایز صورت گیرد.
     • علل کاهش چشمگیر شرکتکنندگان آزمون مشاوران در دو سال اخیر بررسی شود.
     • در فرصت باقیمانده نقاط قوت و ضعف نرمافزار پیشنهادی آقای بهنیا مورد بررسی قرار گیرد.
     • درخواست تصویب مصوبهای از شورای مرکز برای تدوین یک آییننامه مدون و قابل اجرا با توجه به
     . IT واقعیتهای موجود در صنعت
     در ادامه آقای بهنیا به ارائه گزارش عملکرد در خصوص کارهای انجام شده توسط ایشان در رابطه با آزمون مشاوران امسال پرداختند و اظهار داشتند سه دوره آزمون به صورت آزمایشی و با همکاری دبیرخانه مرکز در سطح کشور برگزار گردید و بازخورد نظرات جمعآوری شد و جهت بررسی به ایمیل افراد کمیسیون ارسال گشت.
     همچنین ایشان برای برگزاری آزمون امسال به صورت الکترونیکی در استان مازندران اعلام آمادگی کردند.
     در پایان آقای کشتکاران با بیان این خبر که قرار است به زودی کلاسهایی جهت آموزش مشاوران و ارتقا سطح مشاوران 3 به 2 برگزار گردد، ختم جلسه را اعلام کردند.

     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان