سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     دوازدهمین نشست کمیسیون امور بین الملل

     صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی سراسری 

     شماره: 12
     تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
     موضوع : دوازدهمین نشست کمیسیون امور بین الملل
     مکان جلسه : دبیرخانه ی سازمان کشور زمان: 14:00 تا 16:00
     دبیر جلسه : خانم کفایتی
     دستور جلسه :

     -    پیگیری مصوبات جلسه ی گذشته
     -    ارائه ی گزارش آقای آذین از شورای مرکزی
     -    بررسی تقویم رویدادهای تهیه شده توسط آقای ثبوتی پور
      

     حاضران در جلسه:

     آقای آذین، آقای الیشائی، خانم پژوم و آقای نژاد ستاری

     چکیده:

     در ابتدای نشست بررسی هایی راجع به نمایشگاه سبیت ترکیه انجام شد و آقای آذین اطلاعاتی را در مورد شرایط کار ایرانی ها در اختیار سایرین قرار دادند و تاکید کردند که این نمایشگاه بعد از نمایشگاه سبیت آلمان بزرگترین نمایشگاهی است که در اروپا برگزار می گردد و اشخاص زیادی از آن بازدید می نمایند.
     آقای آذین پیشنهاد دادند که برای اعزام هیئت تجاری از هم اکنون اطلاع رسانی گردد.
     خانم پژوم فرمودند که بهتر است یک فرم آماده کنیم و شرایط نمایشگاه ها را به دقت در آن بررسی کنیم و بدانیم که وضعیت در کشورهای دیگر چگونه است.
     آقای نژاد ستاری هم فرمودند مه در ابتدا باید یک event خاص به عنوان مثال نمایشگاه سبیت را مورد بررسی قرار دهیم. بدانیم که وضعیت کسب و کار ایرانی ها در آن کشور چگونه می باشد، بازار آن کشور چگونه است، چه شرکت ها از چه کشورهایی از این نمایشگاه بازدید می کنند، آیا شرایط بازار مورد دلخواه ما می باشد، این نمایشگاه در چه ابعادی برگزار می گردد و ... .سپس گزارش مورد نظر را  به شورای مرکزی ارائه می دهیم و درخواست میکنیم که برای یدست آوردن اطلاعات شفاف تر نیاز است تا نمایندگانی از کمیسیون اعزام گردند تا شرایط بصورت مستقیم و شفاف بررسی گردد. ما باید با مستندات قوی وارد عمل شویم.
     آقای الیشایی نیز با آقای نژادستاری موافق بودند و فرمودند که ما باید به شورا اعلام کنیم که در حال حاضر به چه نتایجی رسیده ایم و هدف بعدی ما چه خواهد بود و باید با این دید پیش رویم که شورای مرکزی در این خصوص هیچ هزینه ای نخواهد کرد. همچنین برای نخستین بار می توانیم بدون حضور اعضاء شرکت کنیم. ایشان اینطور ادامه دادند که برای این منظور باید یک نشست با رایزن ایران و ترکیه داشته باشم تا بتوانیم اطلاعات بیشتری بدست آوریم.
     در انتهای نشست نیز لیستی از سوالاتی که در نشست با اتاق ایران و ترکیه می توان مطرح نمود نیز طرح گردید که به شرح ذیل می باشد.
     -    چگونگی وضعیت بازار IT در ترکیه
     -    تنوع شاخه های IT در ترکیه چگونه است
     -    تصمیم گیری مراجع قانونی در خصوص مسائل مرتبط با IT چگونه است.
     -    قوانین واردات نزم افزار، سخت افزار چکونه است و شامل چه محدودیت هایی می باشد.
     -    وضعیت تحریم های کشور ایران چگونه است
     -    مقررات ثبت شرکت در ترکیه چگونه است
     -    چه محدودیت هایی برای جایجائی پول وجود دارد
     -    مقرارات استخدام نیرو و همچنین مقررات انتظامی در این کشور چگونه است
     -    چگونه می توان یک شعبه ی دیگر در این کشور و یا کشور های دیگر ایجاد نمود
     -    چه فرصت ها و چه تهداداتی برای ایرانی ها وجود دارد و نقاط قوت و ضعف فعالیت در این کشور چه می باشد
     -    جهت کار در این کشور چه ضمانت اجرایی به ما داده خواهد شد و این ضمانت نامه ها به چه صورت می باشد
     -    ده صنعت اول در این کشور چه صنایعی می باشد
     -    تا چه میزان از خدمات الکترونیک در این کشور استفاده می گردد.
     -    چه صنایعی با صنعت IT تلفیق یافته است
     -    پراکندگی اشتغال در صنعت IT چگونه است


      

     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     هماهنگی یک نشست با اتاق بازرگانی ایران و ترکیه خانم کفایتی در دست اقدام هماهنگی یک نشست با اتاق بازرگانی ایران و ترکیه
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان