سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     چهارمین نشست کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی

     صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی سراسری 

     شماره: 4
     تاریخ : ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
     موضوع : چهارمین نشست کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان نصر کشور زمان: 09:00 تا 10:30
     دبیر جلسه : مهران لسان صدق
     دستور جلسه :

     1)    تشکیل کارگروه آزمون مشاوران .
     2)    بررسی وضعیت ارتقا مشاورین رتبه 3 به 2 .
     3)    بررسی برنامه زمانبندی آزمون مشاوران  1391 و کارهای انجام شده .

     حاضران در جلسه:

     علیرضا کشتکاران (فارس)، رضا کرمی (تهران)، بردیا بهنیا (مازندران)، مسعود شکریپور (همدان)

     چکیده:

     اولین بند دستور جلسه اختصاص داشت به تشکیل کارگروه آزمون مشاوران. هدف از تشکیل این کارگروه کار تخصصی بر روی مسایل، دغدغهها و مشکلات حاضر در زمینه آزمون مشاوران و رفع این مشکلات برای آزمون مشاوران سال 1392 می باشد.
     بعد از بحث و بررسی فراوان بین اعضا بر سر اصل لزوم وجود این کارگروه، مقرر گشت این کارگروه با مسوولیت آقای بهنیا تشکیل شود و ایشان یک تیم تخصصی با برنامه کاری مشخص و با  اختیارات کامل از طرف کمیسیون تشکیل دهند تا در جهت بهبود آزمون سال آینده حرکت کنند. ضمن اینکه نتایج کار در جلسات کمیسیون مطرح میشود و از نقطه نظرات اعضا در جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف کارگروه استفاده خواهد شد. همچنین این کارگروه موظف است در راستای بهبود و ارتقای منابع آزمون، از کلیه کمیسیونهای مربوطه درخواست استعلام منابع آزمون دهد.
     دومین بند دستور جلسه اختصاص داشت به بررسی وضعیت ارتقا مشاورین رتبه 3 به 2، در ابتدا مشکلات بازارکار مشاوران و دلایل وجود این مشکلات مطرح شد. اعضا یکی از مهمترین دلایل را در این زمینه، عدم توانایی و تجربه عملی لازم و کافی مشاوران در کنار آموختههای تئوری دانستند و برای جلوگیری از این امر، پیشنهاد برگزاری آزمونی عملی در کنار آزمون تئوری داده شد.
     پیشنهاد شد برای ارتقا مشاورین رتبه 3 به 2 در رابطه با آموزش، کلاسهای عملی به صورت workshop برگزار گردد.
     همچنین پیشنهاد شد به جهت بهبود فضای کسب و کار مشاوران با شورای عالی انفورماتیک رایزنی شود تا شرکت در دورههای الزامآور به جهت ارتقا رتبه 3 به 2 مشاوران، با صرفه اقتصادی همراه باشد.
     مقرر گردید اعضای محترم هرگونه طرح عملی در ارتباط با ارتقا کیفی ارتقا مشاوران رتبه 3 به 2 دارند را به رییس کمیسیون ارسال کنند تا به موازات کار آزمون مشاوران پیگیری شود.
     از دیگر موارد مطروحه در جلسه میتوان به طرح دو مورد زیر اشاره کرد:
     -    ضرورت تذکر به اعضای کمیسیون در مورد رعایت آئین¬نامه تشکیل جلسات از جمله در مورد لزوم حضور فعال در جلسات
     -    تاکید در مورد پیگیری هر چه سریعتر اجرایی¬شدن آئین¬نامه ارتقای مشاوران رتبه 3 به 2
     در ادامه جلسه مدیرکل محترم سازمان نظام صنفی، جناب آقای مهندس قمی در جلسه حضور یافتند و به ارایه گزارش دبیرخانهای پرداختند. موارد و پیشنهادات مطروحه توسط ایشان عبارتست از:
     •    " اعلام منابع آزمون" باید در دستور کار شورا قرار گیرد.
     •    استان دوم پایلوت جهت برگزاری آزمون الکترونیکی مشخص شود. ( در این رابطه آقای بهنیا استان گلستان را از نظر نزدیکی مسافت به استان مازندران، گزینه مناسبی دانستند.)
     •    تاریخ آزمون روز جمعه مورخ 28/10/91 تعیین شد.
     •    تاکنون برای 13 استان به طور رایگان زیرپرتال نصب و راهاندازی شده است و بخش عضویتشان فعال شده است. آقای قمی اشاره کردند مشکلات پرتال بخشی به استان و بخشی به خود پرتال برمیگردد.
     •    کمیسیون مشاوران درخواستی جهت ارایه سوالات به دبیرخانه ارسال کند تا در اسرع وقت سوالات در اختیار کمیسیون به جهت بازبینی سوالات قرار گیرد تا لیست سوالات نهایی مشخص شود. آقای قمی با بیان این موضوع که سازمان تمکن مالی برای استخدام هیئت علمی جهت طرح سوال را ندارد، به این نکته اشاره کردند که سوالات مطروحه در گروه سه آسان، متوسط و سخت طبقه بندی شده است و تنها باید مورد بازنگری قرار گیرند تا سوالات خارج از منابع و قدیمی حذف شوند یا تغییر یابند و یا اشتباهات اصلاح شوند.
     در ادامه آقای بهنیا اظهار داشتند که تعداد 500 سوال در بخش شبکه و اینترنت توسط ایشان طراحی و اضافه شده است و مجموعا امسال 1800 سوال مطرح شده آماده است و بر اساس مصوبه شورای مرکزی، 60% این سوالها باید بر روی سایت سازمان قرار گیرد.

     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان