سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     چهارمین نشست کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار

     صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی سراسری 

     شماره: 4
     تاریخ : ۱۳۹۱/۰۹/۱۹
     موضوع : چهارمین نشست کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان زمان: 10:15 تا 12:00
     دبیر جلسه : آقای مرتضی کسائیان نائینی
     دستور جلسه : 1- ادامه بحث¬های نشست قبل درخصوص تعرفه¬ها
     2- بررسی اجرای فاز دوم طرح شبنم
     حاضران در جلسه: مرتضی کسائیان نائینی (خراسان رضوی)، ناصر مهرتاش (فارس)، محمدکوروش مومنی (تهران)، ولی¬اله نشگلیان (مرکزی)، امیر قدسی (آذربایجان شرقی)، محمدحسین رضائیان (اصفهان) و حسین تبریزی (دبیرخانه سازمان)
     چکیده: 1- آقای کسائیان با خوشامدگویی به حاضرین جلسه را آغاز و در ادامه آقای قدسی گزارشی از نشست آبان ماه شورای مرکزی درخصوص تصمیمات اتخاذ شده کمیسیون، پیرامون اصلاحات تعرفه¬های سال 1391 ارائه کردند. همچنین اعلام شد که تعرفه اصلاحی جدید ضمن اطلاع رسانی، به دبیرخانه نظام صنفی رایانه¬ای استان¬ها نیز ابلاغ شده است.
     پیگیری¬کننده: - مهلت انجام: -
     2- آقای کسائیان پیشنهاد استان¬های یزد و هرمزگان درخصوص تغییر ضرایب استان خود را بدین شرح ارائه کردند که استان یزد درخواست تغییر ضریب از 75/0به 1 (ضریب اعمال شده برای کلان¬شهرها) و استان هرمزگان نیز از 75/0 به 25/1 ارائه کرده¬اند.
     در ادامه درخصوص پیشنهادات ارسالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت با اعمال ضریب 1 برای هر دو استان یزد و هرمزگان موافقت و مقرر گردید پیشنهاد کمیسیون جهت تصویب به شورای مرکزی ارائه شود.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان + آقای قدسی مهلت انجام: -
     3- درخصوص عدم حضور آقای غروی به نمایندگی از کمیسیون سخت¬افزار نظام صنفی رایانه¬ای استان تهران در جلسات کمیسیون بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید موضوع عدم حضور ایشان در نشست شورای مرکزی مطرح و خواستار ارائه رهنمود در این خصوص شود.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان + آقای قدسی مهلت انجام: -
     4- آقای کسائیان در جهت ساماندهی و زمان¬بندی تهیه و تصویب تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک در هر سال، پیشنهادی ارائه و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء ، جهت ارائه به شورای مرکزی به شرح ذیل به تصویب رسید:
     شرح فعالیت مسئول انجام زمان انجام
     ارسال نامه به دبیرخانه نظام صنفی رایانه¬ای استان¬ها به منظور اعلام نظرات پیشنهادی درخصوص تعرفه¬های سال آینده دبیرخانه سازمان سال جاری: 22/9/1391
     سال¬های آتی: پایان مهرماه
     اطلاع رسانی و دریافت نظرات اعضای صنف توسط دبیرخانه نظام صنفی رایانه¬ای استان¬ها دبیرخانه نصر استان¬ها سال جاری: 15/10/1391
     سال¬های آتی: پایان آبان ماه
     بررسی، جمع¬بندی و تصویب در هیات مدیره نظام صنفی رایانه¬ای استان-ها و ارسال به دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور
     تبصره: در صورت عدم وجود نظرات اصلاحی در استان، موضوع به دبیرخانه سازمان اعلام گردد. نظام صنفی رایانه¬ای استان¬ها پایان دی ماه
     جمع¬آوری نظرات استان¬ها و ارسال برای کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار دبیرخانه سازمان نیمه بهمن ماه
     بررسی و جمع¬بندی نظرات و تهیه پیش¬نویس تعرفه سال جدید کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار نیمه اسفند ماه
     اصلاح نرخ دستمزدها با توجه به مصوبه وزارت کار و امور اجتماعی در سال جدید  کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار نیمه فروردین ماه سال بعد
     ارائه تعرفه نهایی پیشنهادی جهت تصویب به شورای مرکزی  کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار تا 20 فروردین ماه سال بعد
     اطلاع رسانی تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک مصوب شورای مرکزی و ابلاغ به نظام¬های استانی دبیرخانه سازمان تا پایان فروردین ماه سال بعد
      
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: مطابق برنامه زمان¬بندی تصویب شده
     5- با توجه به مصوبه شورای مرکزی به منظور تهیه کتابچه حاوی تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک و ارائه به اعضای صنف و برخی سازمان¬های دولتی، مقرر شد اعضاء نظرات پیشنهادی خود را درخصوص مطالب و قیمت برآوردی به کمیسیون ارائه تا در جلسات بعدی مطرح و تصمیم¬گیری لازم به عمل آورد.
     پیگیری¬کننده: اعضای کمیسیون مهلت انجام: تا قبل از نشست آتی
     6- مقرر گردید دبیرخانه سازمان با ارسال نامه¬ای به کمیسیون نرم¬افزار نظام صنفی رایانه¬ای استان تهران، پیرو حضور نماینده آن کمیسیون در نشست آبان ماه، درخواست نماید که نظرات اصلاحی خود را در بخش تعرفه حداکثر تا پایان دی ماه به دبیرخانه سازمان ارسال نمایند.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: چهارشنبه 22/9/1391
     7- در رابطه با اجرای فاز دوم طرح شبنم و همچنین نامه ارسالی آقای نوری زاده مدیر شبکه بازرسی و نظارت مردمی معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اجرای فاز دوم طرح شبنم از تاریخ 1/10/1391 بحث و تبادل نظر صورت گرفت و با توجه به حجم کالاهای وارداتی و عدم آمادگی صنف مبنی بر خوداظهاری این کالاها به منظور اخذ برچسب شبنم تا ابتدای دی ماه، کمیسیون پیشنهاد
     می¬نماید سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور با ارسال مکاتباتی به نهادهای ذیربط، خواستار به تعویق افتادن اجرای فاز دوم طرح شبنم در حوزه انفورماتیک تا پایان سال جاری شود.
     در صورت مخالفت با این موضوع، دبیرخانه سازمان نسبت به اطلاع رسانی گسترده اجرای فاز دوم طرح شبنم از ابتدای دی ماه به اعضای صنف از طریق نظام صنفی رایانه¬ای استان¬ها اقدام نماید.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: چهارشنبه 22/9/1391
     8- مقرر گردید دبیرخانه نظام صنفی رایانه¬ای استان¬ها نسبت به اخذ مصوبه تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سال 1391 از کمیسیون نظارت مجمع امور صنفی استان¬ها اقدام و نتیجه را حداکثر تا پایان دی ماه به دبیرخانه سازمان اعلام نمایند.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه استان¬ها مهلت انجام: پایان دی ماه
     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان