سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     سومین نشست کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار

     صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی سراسری 

     شماره: 3
     تاریخ : ۱۳۹۱/۰۸/۰۹
     موضوع : سومین نشست کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان زمان: 10:00 تا 14:00
     دبیر جلسه : آقای مرتضی کسائیان نائینی
     دستور جلسه : 1- بررسی پیشنهادات تکمیلی استان¬ها درخصوص تعرفه سال 1391
     2- بررسی اجرای فاز دوم طرح شبنم
     حاضران در جلسه: مرتضی کسائیان نائینی (خراسان رضوی)، محمدکوروش مومنی (تهران)، ولی¬اله نشگلیان (مرکزی)، امیر قدسی (آذربایجان شرقی)، حمیدرضا کریم¬نژاد (یزد)، جواد اعتماد (آذربایجان شرقی)،  حمیدرضا قمی (دبیرکل سازمان) و حسین تبریزی (دبیرخانه سازمان)
     چکیده: آقای کسائیان با خوشامدگویی به حاضرین و میهمانان و تشکر از ایشان بابت حضور در جلسه، نشست را آغاز کردند.
     1- پیشنهادات رسیده (پیوست) از سوی استان¬ها درخصوص تعرفه¬های سال 1391 بررسی و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
     - تضمین تعهدات قرارداد و حسن انجام کار به ترتیب به میزان 5 و 10 درصد از کل قرارداد با توجه به شرایط عمومی پیمان در نظر گرفته می¬شود.
     - میزان کارکرد درنظر گرفته شده در جداول، برمبنای 44 ساعت کار در هفته محاسبه شده است.
     - نفرساعت ارائه خدمات آموزش¬های تخصصی معادل نفرساعت تحلیلگر و طراح درنظر گرفته می¬شود.
     مثال: آموزش مفاهیم و توانایی طراحی فرآیندهای سازمانی به صورت الکترونیکی در یک بستر BPMS یک آموزش تخصصی است.
     - تعرفه قرارداد خدمات و پشتیبانی نرم¬افزارهای تولیدی به¬گونه¬ای است که طی 5 سال مبلغ قرارداد فروش اولیه مستهلک و قرارداد خدمات سال اول حداقل 25 درصد و حداکثر 35 درصد مبلغ قرارداد اصلی است. بدیهی است خدمات پشتیبانی به منظور نگهداری سیستم منعقد شده و ارتقاء و توسعه نرم¬افزار را شامل نمی¬گردد.
     - پیشنهاد می¬گردد تعرفه خدمات هاستینگ مصوب شورای مرکزی دور دوم سازمان به عنوان یک بخش جدید در تعرفه¬ها اضافه شود.
     - در رابطه با سطوح کارشناسی جدید در جدول تعرفه نرم¬افزارها، مقرر شد برای سال 1391 در قراردادها براساس همان چهار سطح قبلی معادل سازی شود و در صورت ضرورت از کمیسیون استعلام گردد.
     - مقرر شد برای سال 1392 سطوح کارشناسی و ضرایب شغلی مربوطه جدید تعریف و جایگزین گردد.
     - مقرر شد تعرفه انجام خدمات امنیت اطلاعات تهیه شده توسط کمیسیون افتای نصر استان تهران به عنوان بخش جدیدی به تعرفه¬ها افزوده شود.
     - مقرر شد تعرفه خدمات شبکه تهیه شده توسط کمیسیون شبکه نصر استان تهران با اصلاحات زیر به تعرفه¬ها افزوده شود:
     الف- آیتم¬های جدید به جدول تعرفه¬ها اضافه شود.
     ب- عناوین آیتم¬های قبلی براساس نظر کمیسیون شبکه اصلاح و مبالغ حداکثر به میزان 18 درصد نسبت به سال 1390 افزایش یابد؛ به استثناء مواردی که ناشی از افزایش نرخ ارز می¬باشد.
     2- به منظور ارائه و اطلاع¬رسانی و انجام درآمدزایی برای سازمان، پیشنهاد می¬گردد تعرفه¬های نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک، در قالب کتابچه¬ای چاپ و منتشر گردد.
     3- دستورکار نشست آتی به شرح ذیل مشخص گردید:
     3-1- برنامه زمانبندی تهیه تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک برای سال¬های بعد.
     3-2- بررسی اجرای فاز دوم طرح شبنم
     3-3- بحث بیمه (از آقای مومنی گرفته شود)
     پیگیری¬کننده: - مهلت انجام: -
     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان