سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     اولین نشست کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار

     صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی سراسری 

     شماره: 1
     تاریخ : ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
     موضوع : اولین نشست کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان زمان: 15:15 تا 17:00
     دبیر جلسه : آقای مرتضی کسائیان نائینی
     دستور جلسه : 1- انتخاب رئیس و دبیر کمیسیون
     2- تعیین زمان برگزاری جلسات
     حاضران در جلسه: حمیدرضا قمی (دبیرکل سازمان)، حمیدرضا کریم¬نژاد (یزد)، ناصر مهرتاش (فارس)، جواد اعتماد (آذربایجان شرقی)، محمدحسین رضائیان (اصفهان)، ولی¬ا... نشگلیان (مرکزی)، امیر قدسی (آذربایجان شرقی)، محمدکوروش مومنی (تهران) و حسین تبریزی (دبیرخانه سازمان)
     چکیده: 1- آقای قمی با خوشامدگویی به حاضرین در نشست و همچنین تبریک انتخاب اعضای جدید کمیسیون، جلسه را آغاز کردند. ایشان به این نکته اشاره کردند که سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور اولین مکانی است که تعرفه خدمات رایانه را تهیه کرده است و این تعرفه هم آنقدر گسترده است که هیچ خدماتی وجود ندارد که در این تعرفه قیمت¬گذاری نشده باشد. ایشان در ادامه برای اعضای کمیسیون آرزوی موفقیت کردند.
     پیگیری¬کننده: - مهلت انجام: -
     2- آقای مهرتاش درخصوص دستاوردها و پیامدهای مثبت کمیسیون ساماندهی و نظم¬بخشی بازار در دوره گذشته توضیحاتی ارائه و این نکته را مطرح کردند که استان¬ها می¬بایست تعرفه¬های سازمان را به کمیسیون نظارت استانی برده و ممهور به مهر آنها کنند تا بدین شکل تعرفه¬های سازمان رسمی و قانونی شود.
     ایشان همچنین این نکته را نیز مطرح کردند که تعرفه¬های سازمان نظام صنفی رایانه¬ای به عنوان پایلوت جهت تهیه تعرفه برخی صنوف دیگر نیز استفاده می¬شود.
     آقای مهرتاش در انتها پیشنهاد کردند کمیسیون ساماندهی بازار با ارائه پیشنهادی تمامی استان¬ها را موظف کند تا تاییدیه کمیسیون نظارت درخصوص تعرفه¬ها را اخذ کرده و سازمانی نباشد که چنین کاری را انجام نداده باشد. پس از اخذ تاییدیه توسط تمامی استان¬ها، اقدام به افزایش برخی تعرفه¬ها مانند تعرفه خدمات نماییم.
     پیگیری¬کننده: - مهلت انجام: -
     3- در این قسمت از جلسه اعضاء به معرفی خود پرداخته و در ادامه در رابطه با انتخاب رئیس و دبیر کمیسیون بحث و تبادل نظر شد.
     در ادامه با اجماع آراء آقای مهرتاش به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شدند.
     سپس درخصوص انتخاب دبیر کمیسیون بحث و تبادل نظر صورت گرفت و آقایان مومنی و قدسی به عنوان کاندیدای دبیر کمیسیون اعلام آمادگی کردند. همچنین آقای کسائیان نائینی نیز با توجه به سابقه حضور در کمیسیون و فعالیت¬های انجام شده توسط ایشان، توسط اعضاء کاندیدای دبیری کمیسیون شدند.
     در نهایت پس از برقراری ارتباط تلفنی با آقای کسائیان نائینی و موافقت ایشان و همچنین موافقت حاضرین در نشست، آقای کسائیان نائینی به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.
     پیگیری¬کننده: - مهلت انجام: -
     4- در رابطه با زمان برگزاری جلسات کمیسیون بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد جلسات کمیسیون به صورت ماهانه برگزار شود.
     همچنین مقرر گردید حتی¬الامکان بستر برگزاری جلسات به صورت مجازی مهیا شده و جلسات به صورت مجازی برگزار شده و در صورت نیاز به حضور افراد، جلسات به صورت موردی و حضوری برگزار شود.
     در انتها نیز زمان برگزاری جلسات، روزهای سه¬شنبه اول هر ماه از ساعت 15 مشخص و تعیین گردید.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: -
     5- درخصوص دستورکار نشست آتی کمیسیون بحث و تبادل نظر صورت گرفت و به اتفاق آراء مقرر گردید موارد ذیل در دستورکار نشست آتی قرار گیرد:
     5-1- بررسی مشکلات و مسائل مربوط به طرح شبنم
     5-2- تهیه تعرفه نرخ پایه خدمات رایانه در سال 1391
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: -
      فایل متن صورت جلسه
      
     Soorat 01.pdf123.05  کیلوبایت
     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان