سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     اولین نشست کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار

     صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی سراسری 

     شماره: 1
     تاریخ : ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
     موضوع : اولین نشست کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان زمان: 15:15 تا 17:00
     دبیر جلسه : آقای مرتضی کسائیان نائینی
     دستور جلسه : 1- انتخاب رئیس و دبیر کمیسیون
     2- تعیین زمان برگزاری جلسات
     حاضران در جلسه: حمیدرضا قمی (دبیرکل سازمان)، حمیدرضا کریم¬نژاد (یزد)، ناصر مهرتاش (فارس)، جواد اعتماد (آذربایجان شرقی)، محمدحسین رضائیان (اصفهان)، ولی¬ا... نشگلیان (مرکزی)، امیر قدسی (آذربایجان شرقی)، محمدکوروش مومنی (تهران) و حسین تبریزی (دبیرخانه سازمان)
     چکیده: 1- آقای قمی با خوشامدگویی به حاضرین در نشست و همچنین تبریک انتخاب اعضای جدید کمیسیون، جلسه را آغاز کردند. ایشان به این نکته اشاره کردند که سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور اولین مکانی است که تعرفه خدمات رایانه را تهیه کرده است و این تعرفه هم آنقدر گسترده است که هیچ خدماتی وجود ندارد که در این تعرفه قیمت¬گذاری نشده باشد. ایشان در ادامه برای اعضای کمیسیون آرزوی موفقیت کردند.
     پیگیری¬کننده: - مهلت انجام: -
     2- آقای مهرتاش درخصوص دستاوردها و پیامدهای مثبت کمیسیون ساماندهی و نظم¬بخشی بازار در دوره گذشته توضیحاتی ارائه و این نکته را مطرح کردند که استان¬ها می¬بایست تعرفه¬های سازمان را به کمیسیون نظارت استانی برده و ممهور به مهر آنها کنند تا بدین شکل تعرفه¬های سازمان رسمی و قانونی شود.
     ایشان همچنین این نکته را نیز مطرح کردند که تعرفه¬های سازمان نظام صنفی رایانه¬ای به عنوان پایلوت جهت تهیه تعرفه برخی صنوف دیگر نیز استفاده می¬شود.
     آقای مهرتاش در انتها پیشنهاد کردند کمیسیون ساماندهی بازار با ارائه پیشنهادی تمامی استان¬ها را موظف کند تا تاییدیه کمیسیون نظارت درخصوص تعرفه¬ها را اخذ کرده و سازمانی نباشد که چنین کاری را انجام نداده باشد. پس از اخذ تاییدیه توسط تمامی استان¬ها، اقدام به افزایش برخی تعرفه¬ها مانند تعرفه خدمات نماییم.
     پیگیری¬کننده: - مهلت انجام: -
     3- در این قسمت از جلسه اعضاء به معرفی خود پرداخته و در ادامه در رابطه با انتخاب رئیس و دبیر کمیسیون بحث و تبادل نظر شد.
     در ادامه با اجماع آراء آقای مهرتاش به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شدند.
     سپس درخصوص انتخاب دبیر کمیسیون بحث و تبادل نظر صورت گرفت و آقایان مومنی و قدسی به عنوان کاندیدای دبیر کمیسیون اعلام آمادگی کردند. همچنین آقای کسائیان نائینی نیز با توجه به سابقه حضور در کمیسیون و فعالیت¬های انجام شده توسط ایشان، توسط اعضاء کاندیدای دبیری کمیسیون شدند.
     در نهایت پس از برقراری ارتباط تلفنی با آقای کسائیان نائینی و موافقت ایشان و همچنین موافقت حاضرین در نشست، آقای کسائیان نائینی به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.
     پیگیری¬کننده: - مهلت انجام: -
     4- در رابطه با زمان برگزاری جلسات کمیسیون بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد جلسات کمیسیون به صورت ماهانه برگزار شود.
     همچنین مقرر گردید حتی¬الامکان بستر برگزاری جلسات به صورت مجازی مهیا شده و جلسات به صورت مجازی برگزار شده و در صورت نیاز به حضور افراد، جلسات به صورت موردی و حضوری برگزار شود.
     در انتها نیز زمان برگزاری جلسات، روزهای سه¬شنبه اول هر ماه از ساعت 15 مشخص و تعیین گردید.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: -
     5- درخصوص دستورکار نشست آتی کمیسیون بحث و تبادل نظر صورت گرفت و به اتفاق آراء مقرر گردید موارد ذیل در دستورکار نشست آتی قرار گیرد:
     5-1- بررسی مشکلات و مسائل مربوط به طرح شبنم
     5-2- تهیه تعرفه نرخ پایه خدمات رایانه در سال 1391
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: -
     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان