سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     سومین نشست کمیسیون آموزش و پژوهش

     صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی سراسری 

     شماره: 3
     تاریخ : ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
     موضوع : سومین نشست کمیسیون آموزش و پژوهش
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور زمان: 15:00 تا 17:00
     دبیر جلسه : صائبه سلوکی
     دستور جلسه :

     1 ) تعیین رئیس کمیسیون 2 ) بررسی و نهایی کردن مصوبات جلسه گذشته: • تعیین متولیگری سازمان در حوزه آموزش های تخصصی ICT و درخواست جلسه ای به همراه رییس یا دبیر سازمان با جناب آقای حکیم جوادی معاون محترم ICT و ریاست فناوری و اطلاعات ایران در خصوص فعالیت شرکتهای آموزشی. • تهیه لیست خوداظهاری از شرکت های عضو سازمان و فعال در حوزه آموزش تهران و سایر استانها • تشکیل جلسات به صورت حضوری ( ماهی یکبار و مقارن با جلسات شورای مرکزی)و مجازی(در صورت وجود شرایط)

     حاضران در جلسه:

     فریبا مهدیون (تهران)- مجید کرباسچی (اصفهان)- صائبه سلوکی (سیستان و بلوچستان)- سارا احسانی (دبیرخانه سازمان)

     چکیده:

     با توجه به دستورجلسه مذکور، مصوبات زیر در جلسه مطرح شد: • سرکار خانم مهدیون به عنوان رییس کمیسیون آموزش و پژوهش کشور انتخاب شد. • جلسات در آخرین چهارشنبه هر ماه ساعت 14:00 الی 16:00 برگزار خواهد شدو برنامه تشکیل جلسات تهیه و برای کلیه اعضا ارسال گردد. • درخواست ارائه گزارش از کمیسیون آموزش سایر استانها با هدف شناسایی ترکیب روسای کمیسیونهای سایر استانها برای تعامل هم افزایی و شناخت کارهای انجام شده و شناسایی مشکلات آنها. • تهیه لیست خوداظهاری شرکت های حوزه آموزش و شناسایی شرکت های فعالی که مجوز شورا را دارند اما مجوز سازمان را ندارند. • اختصاص بخشی وقت از جلسه آینده کمیسیون در خصوص پرداختن به موضوع پژوهش • قرار گیری طرح "هم اندیشی بر روی طرح اولیه برای تولی گری سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص نظارت، ارزیابی و استانداردسازی در حوزه آموزش های تخصصی ICT" در دستوکار جلسه آینده کمیسیون. • تنظیم نامه ای خطاب به آقای رحمتی دبیرکل دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در خصوص بحث مجوزها. • با توجه به برگزاری نمایشگاه تجهیزات آموزشی ،آموزشهای علمی کاربردی و مراکز آموزش عالی در تاریخ مقرر گردید جلسه آتی کمیسیون در روز چهارشنبه مورخ 24/8/91 ساعت 14:00 الی 16:00در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی استان اصفهان برگزار گردد.همچنین پیشنهاد گردید در این جلسه ازمسئول کمیسیون آموزش و پژوهش استان اصفهان دعوت به حضور در جلسه شود تا بدین وسیله مشکلات سایر کمیسیونها نیز مطرح و پیگیری گردد.

     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان