سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     دومین جلسه کمیسیون آموزش و پزوهش کشور

     صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی سراسری 

     شماره: 2
     تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۵
     موضوع : انتخاب رییس کمیسیون
     مکان جلسه : سازمان نظام صنفی کشور زمان: 12:00 تا 14:00
     دبیر جلسه : صائبه سلوکی
     دستور جلسه : 1) انتخاب رییس کمیسیون
     2) تعیین برنامه و اهداف
     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان