سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     اولین نشست کمیسیون آموزش و پژوهش

     صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی سراسری 

     شماره: 1
     تاریخ : ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
     موضوع : اولین نشست کمیسیون آموزش و پژوهش
     مکان جلسه : دبیرخانه ی سازمان کشور زمان: 15:00 تا 17:00
     دستور جلسه :

     1    )  تعیین رئیس و دبیر
     2    )  هماهنگی و تعیین زمان برگزاری جلسات

     حاضران در جلسه:

     فریبا مهدیون (تهران)- مجید کرباسچی (اصفهان)- مهرداد خورسند (گیلان)-  صائبه سلوکی (سیستان و بلوچستان)- سارا احسانی (دبیرخانه سازمان)

     چکیده:

     جلسه با خوشامدگویی آقای قمی دبیر کل سازمان و خانم سلوکی از دبیرخانه سازمان و معارفه اعضاء کمیسیون آغاز شد. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء خانم سلوکی به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند. در خصوص تعیین رئیس کمیسیون پیشنهاد گردید در جلسه آتی ضمن بررسی برنامه های پیشنهادی اعضاء، اهداف و برنامه های کمیسیون تعیین و با حضور کلیه اعضاء رئیس کمیسیون انتخاب گردد.
     مصوب گردید جلسات اولیه به صورت حضوری برگزار شود .
     مقررگردید جلسات اولیه به صورت دو بار در ماه و در روزهای چهارشنبه تشکیل گردد و تاریخ جلسه آتی چهارشنبه 04/05/91 ساعت 12-14 تعیین گشت.

     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان