سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     اولین نشست کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار

     صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی سراسری 

     شماره: 1
     تاریخ : ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
     موضوع : اولین نشست کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران زمان: 14:00 تا 16:30
     دستور جلسه :
     • تحریم نشدن انتخابات اتحادیه سراسری رایانه و پیگیری آقای مهرتاش در این خصوص
     • بازاریابی اطلاعات از طریق اینترنت
     • بررسی مستندات کارگروه میزبانی وب کمیسیون اینترنت سازمان نصر استان تهران (اعضای کمیسیون )
     حاضران در جلسه: حمیدرضا کریم¬نژاد (یزد)، ناصر مهرتاش (فارس)، مرتضی کسائیان نائینی (خراسان رضوی)، جواد اعتماد (آذربایجان شرقی) و نرگس اسماعیلی نژاد (دبیرخانه سازمان)
     چکیده:

     - در ابتدا آقای مهرتاش گزارشی را در مورد اولین بند صورت جلسه ارائه نموند. قرار است آقای مهرتاش در جلسه ای در تاریخ 19/4/1390 در اداره اصناف جهت مشخص شدن تاریخ و نحوه ثبت نام کانداتورها و همچنین ابلاغ آیین نامه ها برای 8 استان پایلوت کشور مذاکره نمایند. مقرر گردید:

     • جناب آقای قمی در این جلسه حضور داشته باشند.
     • در صورت رسیدن به یک جمع بندی منطقی در جلسه 19/4/90، طرح شیوه ورود استانها و اطلاع رسانی آنها در گزارشات شورای مرکزی در تاریخ 20/4/90 قرار داده شود .

     - آقای مهرتاش گزارشی را درخصوص .... ارائه دادند و در نهایت مصوب شد که با داشتن یک پیش  نویس و در قالب یک کارگروه کار به صورت کاملا" فنی و تخصصی استارت زده شود.

     - هر استان یک جلسه با اعضاء فنی و صاحب نظر در این زمینه داشته باشد تا قبل یا بعد از جلسه شورای مرکزی در تاریخ 20/4/90 جلسه ایی در این خصور بین اعضاء کارگروه تشکیل شود .

      

     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان