سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     شماره 19 مجله تکفا با محوریت بررسی برنامه پنجم توسعه کشور منتشر شد


     بررسی برنامه پنجم توسعه

     شمارگان جدید مجله تکفا که مربوط به ماه های شهریور و مهر سال جاری می باشد با محوریت بررسی برنامه پنجم توسعه کشور منتشر شد.
     شماره : 19  
     ماه انتشار: شهریور و مهر  
     سال انتشار: 92  
     مدیر مسئول: امیر حسین سعیدی نایینی  
      
      
      
          
          

      
      
     مطالب این شماره
     عناوین چکیده
      فایل ضمیمه
      
     takfa site.pdf4.09  مگابایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان