سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات - صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی ICT


     صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی و ICT

     بدیهی است تدوین برنامه هدفمند، مستلزم جهتگیری راهبردی مناسب می باشد. به عنوان کشوری درونگرا که ظرفیتهای داخلی قابل توسعه برجسته ای داریم و با محدودیت های جدی در تعامل بلاواسطه با بخش عمده صادرات فاوا، واقعیت ها در تقابل با آرزوها پرویز رحمتی بازارهای هدف خارجی مواجه ایم، یقینا اتخاذ استراتژی مشابه هندوستان برای ما، نه عملی و نه امکان پذیر است. برعکس، تکیه بر غنی سازی و تعمیق رابطه عرضه و تقاضا در بازار داخلی و ظرفیت سازی مناسب می تواند شرایطی را فراهم نماید که بتوانیم در زمینه های معینی توسعه موردنظر را فراهم سازیم.
     شماره : اول و دوم  
     ماه انتشار: بهمن و اسفند  
     سال انتشار: 1389  
     مدیر مسئول: امیر حسین سعیدی نایینی  
     سردبیر: الهه عصاری  
      
     طراح جلد و گرافیست: مهدی رشنو  
          
          

      
      
     مطالب این شماره
     عناوین چکیده
      فایل ضمیمه
      
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان