سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات - مالیات الکترونیکی نگاهی به درون


     مالیات الکترونیکی نگاهی به درون

     طرح جامع مالیاتی بر اساس تکلیف قانونی برنامه چهارم مبنی بر تامین کل بودجه جاری دولت از محل درآمد مالیاتی و جداشدن از درآمد نفتی تدوین شده است. سیاست کاهش سهم درآمد نفتی و افزایش سهم درآمد مالیاتی دولت نیز در قانون برنامه چهارم مورد تاکید قرار گرفته است. براساس اهداف قانون برنامه چهارم توسعه باید تا پایان برنامه، کل بودجه جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. در این راستا تدوین طرح جامع مالیاتی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است؛ همچنین تحقق اقتصاد بدون نفت که یکی از سرلوحه های چشم انداز کشور است، منوط به افزایش درآمد مالیاتی است. این طرح کلان در 32 پروژه دیده شد در حالی که هر کدام از این پروژ ه ها به زیرپروژه هایی تقسیم شدند. بدین معنی که چنانچه این 32 پروژه انجام شود، می توان گفت به طرح جامع عمل شده است. این پروژ ه ها در سه فاز بنیادی،ساختاری و عملیاتی پیش بینی شدند.
     شماره : اول و دوم  
     ماه انتشار: اردیبهشت و خرداد  
     سال انتشار: 1388  
     مدیر مسئول: امیر حسین نایینی  
     سردبیر: الهه عصاری  
      
     طراح جلد و گرافیست: مهدی رشنو  
          
          

      
      
     مطالب این شماره
     عناوین چکیده
      فایل ضمیمه
      
     نگاهی به درون491.34  کیلوبایت
     مالیات چیست563.51  کیلوبایت
     مستندات734.91  کیلوبایت
     معرفی کتاب557.37  کیلوبایت
     معرفی سایت553.67  کیلوبایت
     فهرست طبقه بندی1.3  مگابایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان