سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات - بیمه الکترونیکی


     بیمه الکترونیکی

     این شماره نگاهی دادرد به وضعیت بیمه الکترونیکی در کشور و راهکارهای اجرای آن.این شماره نگاهی دادرد به وضعیت بیمه الکترونیکی در کشور و راهکارهای اجرای آن.این شماره نگاهی دادرد به وضعیت بیمه الکترونیکی در کشور و راهکارهای اجرای آن.
     شماره : هفتم و هشتم  
     ماه انتشار: آبان و آذر  
     سال انتشار: 1387  
     مدیر مسئول: علی سعیدی نائینی  
     سردبیر: الهه عصاری  
      
     طراح جلد و گرافیست: مهدی رشنو  
          
          

      
      
     مطالب این شماره
     عناوین چکیده
      فایل ضمیمه
      
     بیمه الکترونیکی700.27  کیلوبایت
     معرفی کتاب470.66  کیلوبایت
     معرفی سایت618.17  کیلوبایت
     فهرست طبقه بندی1.16  مگابایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان