سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • کمیسیون های تخصصی
    • کمیسیون شبکه و مراکز داده

     کمیسیون شبکه و مراکز داده 

     برنامه جلسات
     فهرست جلسات آتی
     عنوان جلسه تاریخ ساعت
     فهرست جلسات برگزار شده
     عنوان جلسه تاریخ ساعت
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان