سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • کمیسیون های تخصصی
    • کمیسیون بین الملل و نمایشگاه

     کمیسیون بین الملل و نمایشگاه

     برنامه جلسات
     فهرست جلسات آتی
     عنوان جلسه تاریخ ساعت
     فهرست جلسات برگزار شده
     عنوان جلسه تاریخ ساعت
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان