سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فناوری اطلاعات- معماری سامانه‌ِ الکترونیکی خانگی(HES)- قسمت 5-6: گروه بندی هوشمند و اشتراک منابع برای HES کلاس 2 و کلاس 3- نوع خدمت
     شماره استاندارد ملی : 14543-5-6
     شماره استاندارد مرجع : ISO/IEC 14543-5-6:2012
     سال چاپ: 1393
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-240 / pplications of information technology
     سطح سوم : 35-240-99 / IT applications in other fields
        
     چکیده:
        
     هدف:
     دریافت فایل: http://www.isiri.org/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=c7cfe698-13ca-4554-9101-1936dab04a81
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان