سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     اطلاعات بهداشتی -واسطه های دستگاههای تحلیل گر تشخیصی با سیستم های اطلاعات آزمایشگاهی -استفاده از پروفایل ها
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 8786
     شماره استاندارد مرجع : ISO 18812
     سال چاپ: 1385
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-240 / pplications of information technology
     سطح سوم : 35-240-80 / IT applications in health care technology
        
     چکیده:
        
     هدف:

     هدف از تدوین این استاندارد ملی ایران، تعیین جنبه¬های عمومی مبادله و انتقال اطلاعات الکترونیکی بین دستگاه¬های تحلیل¬گر (AIs) و سیستم¬های اطلاعات آزمایشگاهی(LISs) در یک آزمایشگاه تخصصی می¬باشد، که به طور اختصاصی برای آزمایشگاه¬های شیمی، بیوشیمی، خون شناسی، سم شناسی، میکروب شناسی، ویروس شناسی و ایمنی شناسی، کاربرد دارد وقابل کاربرد در انتقال خون و آزمایشگاه¬های تخصصی بانک خون، نمی¬باشد. این استاندارد مشخصات پیام¬هایی که به وسیله سیستم¬های ارتباطی دیگر و قالبی که آن¬ها ارتباط برقرار می¬کنند را پوشش می¬دهد و مکانیزم¬های انتقال برای تبادل پیام¬ها را دربرنمی¬گیرد. اطلاعات تنها بر مبنای پیام¬های نوشتاری و مبتنی بر متن قابل اجرا می-باشند، و درباره اطلاعات گرافیکی و تصویری، کاربردی ندارد. یارآوری- این استاندارد، تنها در دامنه¬ها و هدف¬های مطرح شده بالا، قابل اجرا می¬باشد. هرچند اطلاعات ( داده¬های ) این استاندارد ممکن است توسط تعدادی از کاربران جهت رسیدن به اهدافی غیر از این مورد قابل توجه قرار گیرد، چنین استفاده¬هایی از این پیام¬هادر دامنه کاربرد آن¬ها قرار نمی¬گیرند.

     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/8786.pdf
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان