سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فن آوری اطلاعات ـ چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه‌های اداری ـ قسمت 1 : اصول کلی حاکم بر چیدمان های صفحه کلید
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 8168-1
     شماره استاندارد مرجع : ISO/IEC 9995-1
     سال چاپ: 1384
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-180 / IT terminal and other peripheral equipment
        
     چکیده:
        
     هدف:
     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/8168-1.doc
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان