سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     ارگونومی - راهنمایی جهت مقررات کار
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 52 41-4
     شماره استاندارد مرجع : ISO 9241
     سال چاپ: 1379
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-180 / IT terminal and other peripheral equipment
        
     چکیده:
        
     هدف:

     هدف از تدوین این استاندارد راهنمایی کاربران سیستم‏های پردازش اطلاعات 1 مجهز به ترمینالهای صفحه تصویر 2در ارتباط با وظایف اداری آنان است . این راهنمایی هم به سازمان اجرایی سیستم و هم به گروه کاربران دستگاهها مربوط می‏شود . این راهنمایی مطابق با قوانین و توافق محلی , منطقه‏ای و یا ملی اعمال می‏شود . کاربرد این بخش از استاندارد ارگونومی افزایش بهره‏وری و راحتی شخص کاربر با اعمال دانسته‏های ارگونومیکی براساس تجارب عملی و طراحی وظایف است . مشخصه‏های چشمی صفحه تصویر و مقررات محیطی , محل کار و کنترل , در بخش‏های دیگر استاندارد ارگونومی مشخص شده‏اند .

     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/5241-4.htm
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان